ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγκατάστασης και συντήρησης συστήματος ελεγχόμενης ηλεκτρονικής εισόδου (έως 15/03/13)

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγκατάστασης και συντήρησης συστήματος ελεγχόμενης ηλεκτρονικής εισόδου (έως 15/03/13) Το Ν.Π.Ι.Δ Ο.Α.Κ.Α «Σπύρος Λούης» σύμφωνα με την απόφαση της 3ης /5.12.2012 συνεδρίασης του Δ.Σ του ΟΑΚΑ, προτίθεται άμεσα να προχωρήσει...

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για την μετατροπή της θύρας επικοινωνίας του BMS στο Τέννις .(εισηγ,8268, έως 12/3/2013)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 5/3/2013     ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους   Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ :Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για την...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ.3832, έως 11.03.13)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 05.03.2013       ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ.3833, έως 12.03.13)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 06.03.2013       ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ.3837, έως 11.03.13)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 05.03.2013       ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ.3835, έως 11.03.13)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 05.03.2013       ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών...