Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόσυρση-εκποίηση ποσότητας άχρηστων υλικών ακατάλληλων προς χρήση, καθώς και πιστοποιητικό ανακύκλωσης, τα οποία ευρίσκονται στο χώρο των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ.

Για περισσότερα πατήστε εδώ: ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την ετήσια προμήθεια  γνήσιων  μελανιών  για το φωτοτυπικό μηχάνημα  Konica Minolta bizhub c257i  και την τεχνική εξυπηρέτηση-συντήρηση   ,  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά  βάσει τιμής, προϋπολογισμού 6.012,00€ πλέον  ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Μηχανογράφησης   (εισηγ.2479/14-12-23).

                     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση πυράντοχων θυρών στου χώρους του λεβητοστασίου του Κλειστού Κολυμβητηρίου ΟΑΚΑ  , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 13.000,00€ πλέον ΦΠΑ  , σύμφωνα με την εισήγηση  του Η-Μ Εγκαταστάσεων    (εισηγ.3902/13-12-23).

                     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΩΤΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΛΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΣΕΓΑΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΟΝΩΣΗΣ (3964)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών επισκευής για υδροληψία του Κολυμβητηρίου  Ο.Α.Κ.Α. , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 4.000,00€ πλέον ΦΠΑ  , σύμφωνα με την εισήγηση  του Η-Μ Εγκαταστάσεων    (εισηγ.1688/11-12-23).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                         ...