ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» ,ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ», ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ (CPV: 35111000-5)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 15057 Τ.Ε.Υ.Δ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 15057     Νίκος Καστόρας Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών Ο.Α.Κ.Α. ‘‘Σπύρος Λούης’’ (Supplies Department)...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 4μηνη ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. « ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ » (CPV: 79713000-5)

  Επισημαίνουμε ότι η συνεδρίαση της Επιτροπής Προμηθειών θα γίνει στις 23/04/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 και όχι 23/04/2018 όπως εκ παραδρομής αναγράφηκε.   Διακηρυξη ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΦΥΛΑΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 15848_signed ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4μηνης ΦΥΛΑΞΗΣ 15848_signed ΤΕΥΔ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Ποδηλατοδρόμιο, Κολυμβητήριο, Στέγη Καλατράβα, Κλειστό Γυμναστήριο Αθλοπαιδιών, Τούνελ Περιβάλλοντος Χώρου) του Ο.Α.Κ.Α. « ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ » (CPV: 31625100-4)

  ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΙΝΑΙ 15/04/2019 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ.   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 2019-21 (15051) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 15051 (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ...