Προκήρυξη Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τον καθαρισμό του Ο.Α.Κ.Α..

Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ προκηρύσσει Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τον Kαθαρισμό του Ο.Α.Κ.Α.. O διαγωνισμός θα γίνει στις 16/11/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11πμ στην Αίθουσα Δ.Σ....