ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΏΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΑΚΑ (CPV: 24962000-5)

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το ΤΕΥΔ Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ , ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. « ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ » (CPV: 50511000-0)

Κάντε κλίκ εδώ για να κατεβάσετε το ΤΕΥΔ Κάντε κλίκ εδώ για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη Κάντε κλίκ εδώ για να κατεβάσετε τους Πίνακες Εργασιών...

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α.

Ανακοίνωση Σχετικά με τον διαγωνισμό για τα κυλικεία του Κολυμβητηρίου που έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 11/12/2020 ημέρα Παρασκευή, σας ενημερώνουμε ότι αλλάζει η ημερομηνία διεξαγωγής του. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 14/12 και ώρα 11:00....
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την Προκήρυξη. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε το Σχέδιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας για ραντεβού 2106868142,2106868144 Τα ποσά των εγγυήσεων που απαιτούνται από τη διακήρυξη, σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν  να τα καταθέσουν στο...

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την Επαναπροκήρυξη