Διακήρυξη Σύμβασης Προμήθειας & Εγκατάστασης με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου με τίτλο «Ενεργειακή Βελτίωση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών – ΟΑΚΑ» συνολικού προϋπολογισμού 17.493.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τη διακήρυξη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ANΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» CPV: CPV:90900000-6(ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τη διακήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ (CPV: 39110000-6)

Πατήστε εδώ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΕΞ.ΧΩΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 0639 Πατήστε εδώ ΤΕΥΔ_0639

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Ε.Κ.Α.Ε ΤΟΥ ΟΑΚΑ. (CPV: 38000000-5)

Πατήστε εδώ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ_ΠΑΓΚΩΝ_4552 Πατήστε εδώ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Πατήστε εδώ ΤΕΥΔ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΑΓΚΟΙ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Περιφερειακών Η/Υ

Ορθή Επανάληψη λίστας Περιφερειακών του Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Η/Υ. Παρακαλούνται οι Προμηθευτές να ενημερωθούν με την ΝΕΑ ΛΙΣΤΑ και να συμπληρώσουν τον ανανεωμένο πίνακα. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τη Διακήρυξη. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την ΤΕΥΔ. Κάντε...