Η Επιτροπή διενέργειας των διαγωνισμών μίσθωσης Κυλικείων Κολυμβητηρίου και Προπονητηρίου απεφάσισε να μην πραγματοποιηθεί το άνοιγμα των προσφορών που είχε προσδιορισθεί για αύριο Τετάρτη 16/12 και ώρα 10.00 και 12.00 αντιστοίχως ενόψει της διαδικασίας εξέτασης ενστάσεων.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την ημερομηνία ανοίγματος προσφορών με νέα σχετική  ειδοποίηση.