Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών “Σπύρος Λούης” (Ο.Α.Κ.Α.) , έχοντας ως πρώτη προτεραιότητα την πλήρη πρόληψη και την κατ’ απόλυτη προτεραιότητα  προστασία όλων των αθλητών, αθλουμένων και πολιτών που κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων του αλλά και των απασχολουμένων σε αυτό, έχει ήδη προσαρμοστεί στις νομοθετικές επιταγές και τις εγκύκλιες οδηγίες των αρμοδίων φορέων για την πρόληψη σχετικά με την εξάπλωση της νόσου του κορωνοϊού.

            Ειδικότερα, προς το σκοπό προστασίας παιδιών, αθλητών, προπονητών και εν γένει αθλουμένων, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 και την  ΠΝΠ με θέμα: «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορονοϊού» (Α΄ 42/25-02-2020) άρθρο, παρ. 2,  έχουν ληφθεί τα εξής μέτρα:

  • Καθημερινά είναι σε εξέλιξη πλήρεις απολυμάνσεις όλων των χώρων και των εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α.
  • Έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες πρόληψης (σύμφωνα με τις οδηγίες του CDC σχετικά με τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς λοίμωξης από το νέοκορωνοϊό COVID-19 (InterimGuidanceforBusinessesandemployers /CDC).
  • Ο ιατρός του κέντρου ενημέρωσε σε ειδική εκδήλωση αθλητές και προσωπικό.

Τονίζουμε ότι δεν έχουμε κανένα κρούσμα στις εγκαταστάσεις μας, εντούτοις θέλουμε όλοι, μικροί και μεγάλοι, να αισθάνονται όσο πιο ασφαλείς γίνεται.

Για το σκοπό αυτό και έχοντας υπ’ όψιν την αποφυγή κινδύνου εμφάνισης ή και διάδοσης της νόσου του κορονοϊού που ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στη δημόσια υγεία αλλά και την διαφύλαξη των ευπαθών ομάδων (σχετ. οι  από 09.03.2020 Οδηγίες του CDC σχετικά με τα άτομα που κινδυνεύουν από σοβαρή λοίμωξη COVID-19 (PeopleatRiskforSeriousIllnessfromCOVID19/CDChttps://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/high-risk-complications.html και το  από 06.03.2020 πρακτικό της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19),  συστήνουμε την αποφυγή χρήσης των εγκαταστάσεων του κέντρου για το διάστημα που ισχύουν τα προληπτικά μέτρα απαγόρευσης λειτουργίας σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών αλλά και προσωρινής επιβολής μέτρων ως προς τις αθλητικές εγκαταστάσεις.

Η ανάγκη τόσο διαφύλαξης των ευπαθών ομάδων και χρονίως πασχόντων αλλά και η ευρύτερη κοινωνική και ηθική διάσταση επιβάλλει την συνεργασία όλων, ώστε να αποφευχθούν καταστάσεις που θα έχουν ως αποτέλεσμα την διακινδύνευση μεγάλου αριθμού ατόμων και την επέκταση της επιδημίας.

Ο αθλητισμός σημαίνει πάνω απ’ όλα υγεία και με το βλέμμα στραμμένο σε αυτό καλούμε κάθε εμπλεκόμενο στις δραστηριότητες του Ο.Α.Κ.Α. να «ενεργοποιήσει» κάθε ένστικτο ατομικής ευθύνης,  υπευθυνότητας και σοβαρότητας για το χρονικό διάστημα που έρχεται, ώστε στο μέλλον να απολαμβάνουμε όλοι τα οφέλη και τη χαρά που μας παρέχει η άθληση σε ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον.

 

                                                                                            ΑΠΟ  ΤΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ