ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569 Μαρούσι 08/11/13

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

 

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα αγορά κολυμβητικών διαδρομών σύμφωνα με την με αρ.1027/4041 εισήγηση του τμήματος Η/Μ εγκαταστάσεων.(έως 13/11/13)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την αγορά κολυμβητικών διαδρομών ως ακολούθως

  • Σε συρματόσχοινο 316(4mm πάχος)
  • Αντικυματικές (δίσκοι και φελλοί
  • Διαμέτρου 100mm
  • Να διαθέτουν μηχανισμό σύσφιξης με καστάνια με κάλυμμα και από την άλλη πλευρά ανοξείδωτο ελατήριο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 13/11/13 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 1027/4041.

Πληροφορίες στα τηλ. 210-68634569, 6868077

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ