Επαναπροκήρυξη ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΑΦΡΟ ΣΤΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ_15094

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια μηχανισμών σύσφιξης κολυμβητικών διαδρομών με καστανια πλαίσιο και γρανάζι από ανοξείδωτο χάλυβα aisi 316 άξονας πολυαιμιδιο και fiberglass.να φέρουν κάλυμμα από μαλακό πλαστικό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού  1.260,00€ πλέον ΦΠΑ  , σύμφωνα με την εισήγηση  του Κολυμβητηρίου  (εισηγ.2594/4-03-24).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                         ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια οθόνης συνεχούς παρακολούθησης καρδιακού ρυθμού και κορεσμού οξυγόνου για το Ιατρείο  του  Ο.Α.Κ.Α. , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού  1.500,00€ πλέον ΦΠΑ  , σύμφωνα με την εισήγηση  του Ιατρείου  (εισηγ.1884/11-03-24).

                       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...

Διακήρυξη ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ των ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ THΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ του Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α.«ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ». με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ , με κριτήριο Ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΑΕ_1873

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για τη Διαμόρφωση Χώρων στο Ανοικτό Κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ για τοποθέτηση εξωτερικών ντους, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €11.000,00πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (εισηγ.715/3976).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου για διάστημα ενός (1) έτους λόγω της επικείμενης εκτέλεσης από το ΟΑΚΑ των έργων α) του Πολυδύναμου Προπονητηρίου στο Parking της Κύμης β) του συγκροτήματος για το Τοίχος Αναρρίχησης γ) έργων αποκατάστασης και επισκευών στο συγκρότημα της Παιανίας, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €30.000,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (εισηγ.52/3760).

                                             ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια  7 τεμ ανοξείδωτα ρολά περιτύλιξης κολυμβητικών διαδρομών , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 15.400,00€ πλέον ΦΠΑ  , σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Κολυμβητηρίου  (εισηγ.2568/31-01-24).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                         ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Επισκευή καλωδίων παροχής ισχύος και συντήρηση αντλιών θερμότητας και ΚΚΜ στο νότιο τμήμα Ποδηλατοδρομίου του  Ο.Α.Κ.Α. , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού  7.500,00€ πλέον ΦΠΑ  , σύμφωνα με την εισήγηση  του Η-Μ Εγκαταστάσεων    (εισηγ.0116/31-01-24).

                     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικά προβολέων  για το  κλειστό  Κολυμβητήριο   του  Ο.Α.Κ.Α. , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού  5.360,00€ πλέον ΦΠΑ  , σύμφωνα με την εισήγηση  του Η-Μ Εγκαταστάσεων    (εισηγ.2800/25-01-24).

                     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γνωστοποίηση δημοσίευσης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΑΦΡΟ ΣΤΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ».

Σας γνωρίζουμε ότι, την 1/02/2024 δημοσιεύτηκε ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία του αρ.27 του ν.4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά...