Μαρούσι 16/02/15

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

 

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

2η Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή CHILLER (μηχάνημα παραγωγής ψυχρού νερού) ευρισκόμενο στην οροφή του DOPING σύμφωνα με την με αρ.891/10357 εισήγηση του τμήματος Συντήρησης Μηχανημάτων (έως 05/03/15)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται να προβεί στην:

Επισκευή CHILLER (μηχάνημα παραγωγής ψυχρού νερού) ευρισκόμενο στην οροφή του DOPING .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021 ή στο mail: μέχρι την 05/03/15 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 891/10357. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ.Κακουλάκης στο τηλ.210-6834572

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ