Παραχώρηση αίθουσας Τύπου του κλειστού κολυμβητηρίου για την διεξαγωγή σεμιναρίου και εξετάσεις (Ο.Α.Κ.Α.-ΕΣΚΑΝ) ..

Σάββατο ,3/2/07 ώρα 10:30-14:30 και Κυριακή 4/2/07 ώρα 10:30-13:00.