Η εταιρεία TOURGATSLTD –Τουριστικές Επιχειρήσεις διοργάνωσε για τους πελάτες της δείπνο μεψυχαγωγικές εκδηλώσειςστο χώρο του Ποδηλατοδρομίου του Ο.Α.Κ.Α..