ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                 Μαρούσι, 30 Μαΐου   2022

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.:403/3179

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                                                                

                                                                                                   

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  ηλεκτρολογικού υλικού  για τις ανάγκες  του ΟΑΚΑ   ,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων   (εισηγ,3179 έως 8.06.22)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια  ηλεκτρολογικού υλικού  σύμφωνα με την παρακάτω λίστα  :

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν  τις οικονομικές τους προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών ή στο τμήμα Πρωτοκόλλου ή στο email : supplies@oaka.gr  έως την 8/06/2022 και ώρα 2.00μμ       Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες   κ.   ΜΕΤΑΞΑΣ      τηλ.    210- 6868450 .

 

                                                            Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                 ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ