ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ MEIOΔOTIKOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ TOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BMS ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»

Μαρούσι , 11 /06/2012

Αρ. Πρ.: 4/2766

Aρ. Διακ.: 163

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ MEIOΔOTIKOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ TOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BMS ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»

To κρατικό N.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Ο.Α.Κ.Α. Σπύρος Λούης » προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό προκειμένου να προβεί στην επιλογή αναδόχου για την αναβάθμιση αυτοματισμού του συστήματος BMS του λεβητοστασίου του Κολυμβητηρίου, προϋπολογισμού 60.000,00€.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 3 Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στην Αίθουσα Τύπου του Ο.Α.Κ.Α., Κηφισίας 37, Μαρούσι, ενώπιον επιτροπής, με σφραγισμένες προσφορές. Η υποβολή των φακέλων των προσφορών θα γίνεται καθημερινά, εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του O.A.K.A. μέχρι τις 02/07/2012 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30.

Πληροφορίες για τον πρόχειρο διαγωνισμό, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές θα παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από το Τμήμα Προμηθειών του Ο.Α.Κ.Α. και στο τηλέφωνο 210-6834569.

ΓΡΥΛΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο.Α.Κ.Α.

«ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»