ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 14 Φεβρουαρίου 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 129/15493.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                          ΑΔΑΜ:

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ για την ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΕΡΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ GC-HRMS (εισ. 129/15493 εως 26.02.2018).

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του DOPING :

 

  • 1τεμ. Στήλης Αέριας Χρωματογραφίας HPULTRA1 (0.2mmID, 0.33μm) film Thickness (cod. 19091A-105).

Τα παραπάνω είδη  πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου AGILENT.

Τις οικονομικές προσφορές μπορούν να αποστείλουν οι ενδιαφερόμενοι στο FAX: 210-6834021  έως  τις 26.02.2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 129/15493. Πληροφορίες κος. Γ . Αγγελής  τηλ. 210-6853074.

    

                                                            O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Παπαγιαννίδου Κων/να