Η Υπηρεσία Ελέγχου Ντόπινγκ του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.) ενδιαφέρεται να εκπαιδεύσει Δειγματολήπτες Ελέγχου Ντόπινγκ ως εξωτερικούς συνεργάτες. Η εκπαίδευση θα έχει 3μηνη διάρκεια. Οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ.Α. κατά τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή. Ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν θα υπερβεί τους 25 (10 άνδρες – 15 γυναίκες).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τα βιογραφικά τους στην Υπηρεσία Ελέγχου Ντόπινγκ, όπου θα συμπληρώσουν ειδικό ερωτηματολόγιο, μέχρι τις 28-2-2007, και ώρες 09:00-14:00 στην διεύθυνση:

Υπηρεσία Ελέγχου Ντόπινγκ, Ο.Α.Κ.Α., Κηφισίας 37 Μαρούσι 15123 (είσοδος από οδό Σπύρου Λούη, Ιατρείο Ο.Α.Κ.Α. στο Κεντρικό Στάδιο).

Απαραίτητα προσόντα:

1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. κατά προτίμηση Ιατρικής, Θετικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας, Επιστημών Αθλητισμού.

2. Γνώση ξένων γλωσσών.

3. Προηγούμενη εμπειρία σε ελέγχους ντόπινγκ (π.χ. εθελοντές, δειγματολήπτες Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004) θα συνεκτιμηθεί.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 210 6834861, 210 6868138-9 (Δρ. Παναγιώτης Τσαρούχας, κ. Γεώργιος Κεχαγιάς) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: oakamedi@otenet.gr.