Μαρούσι 17/09/13

 

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

2η Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα Υδραυλικές εργασίες αποκατάστασης ανακυκλοφορίας δεξαμενής σύμφωνα με την με αρ.778/4314 εισήγηση του τμήματος Η/Μ εγκαταστάσεων.(έως 23/09/13)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την επισκευή-αντικατάσταση κομματιού σωλήνωσης 4¨(από την κατάθλιψη μέχρι το αντεπίστροφο) στην έξοδο της μιας εκ των δύο αντλιών ανακυκλοφορίας της δεξαμενής Ρ2.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 23/09/13 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 778/4314.

Πληροφορίες στα τηλ. 210-68634569

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών