«Τρέξιμο- Διαδρομή 500μ, 1χλμ, 1,5χλμ, 2χλμ, 2,5χλμ- Μέτρηση AIMS.