ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΕΩΝ 2015
ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ – ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ/ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ & ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ
Ο.Α.Κ.Α., 10 Οκτωβρίου 2015
Σας αποστέλλουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα του Πρωταθλήματος Ανοιχτού χώρου Νέων 2015 Ολυμπιακού και Συνθέτου τόξου που θα διεξαχθεί στο Ανοιχτό Προπονητήριο Τοξοβολίας, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015.
Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015
ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΝΑ-ΝΓ/Ε-Ν ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ & ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ
08:00– 08:30 Έλεγχος εξοπλισμού
08:30 – 09:00 Δοκιμαστικές Βολές
09:00 – 10:30 Α΄ Γύρος
10:30 – 11:00 Διάλειμμα
11:00 – 12:30 Β΄ Γύρος
12:30 – 13:15 Διάλειμμα
13:15 – 13:45 Δοκιμαστικές Βολές Ατομικού Ο. Γ. : 1/8 ΟΛ/Ε , 1/4 ΣΥΝ/ΝΓ
13:45 – 14:15 Ατομικός Ο.-Γ. : 1/8 ΟΛ/Ε , 1/4 ΣΥΝ/ΝΓ
Δοκιμαστικές Βολές Ατομικού Ο. Γ. : ΣΥΝ/ΝΑ , ΣΥΝ/Ε , ΣΥΝ/Ν
14:15 – 14:45 Ατομικός Ο.-Γ. : ΣΥΝ/ΝΑ , ΣΥΝ/ΝΓ, ΣΥΝ/Ε, ΣΥΝ/Ν 1/2
14:45 – 15:15 Τελικοί Ατομικού Ολυμπιακού Γύρου Συνθέτου τόξου
15:15 – 15:30 ΣΤΗΣΙΜΟ ΓΗΠΕΔΟΥ
15:30 – 16:00 Δοκιμαστικές Βολές Ατομικού Ολυμπιακού Γύρου : 1/4 ΟΛ/Ε κ’ ΟΛ/Ν
16:00 – 16:30 1/4 ΟΛ/Ε κ’ ΟΛ/Ν , Δοκιμαστικές Βολές : ΟΛ/ΝΑ κ’ ΟΛ/ΝΓ
16:30 – 17:00 1/2 ΟΛ/ΝΑ , ΟΛ/ΝΓ , ΟΛ/Ε , ΟΛ/Ν
17:00 – 17:30 Τελικοί Ατομικού Ολυμπιακού Γύρου Ολυμπιακού τόξου
18:00 ΑΠΟΝΟΜΕΣ
Οργανωτής: Ε.Ο.Τ.
Εκπρόσωπος της Ε.Ο.Τ.: Κυριλλοπούλου Μαρία
Αγωνόδικος Επιτροπή : Διαμαντοπούλου Κ., Βάββας Α. , Χαμηλοθώρη Αννα .

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α. Χ. 2015 ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ/ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ –
ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ/ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄- ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ & ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ
Ο.Α.Κ.Α., 11 Οκτωβρίου 2015
Σας αποστέλλουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Τοξοβολίας Μικρών Κατηγοριών Π-Κ/ΠΠ-ΠΚ/ΠΠΒ΄-ΠΚΒ΄ Ολυμπιακού και Συνθέτου τόξου που θα διεξαχθεί στο Ανοιχτό Προπονητήριο Τοξοβολίας, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2015.
Κυριακή Πρωί 11 Οκτωβρίου 2015
ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ/ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ & ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ
08:00 – 08:30 Έλεγχος εξοπλισμού
08:30 – 09:00 Δοκιμαστικές Βολές
09:00 – 10:30 Α΄ Γύρος
10:30 – 11:00 Διάλειμμα
11:00 – 12:30 Β΄ Γύρος
13:15 – 13:30 Απονομές
Κυριακή Απόγευμα 11 Οκτωβρίου 2015
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄- ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ & ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ
12:30 – 13:15 Έλεγχος εξοπλισμού
13:30 – 14:00 Δοκιμαστικές Βολές
14:00 – 15:30 Α΄ Γύρος
15:30 – 16:00 Διάλειμμα
16:00 – 17:30 Β΄ Γύρος
18:00 Απονομές
Οργανωτής: Ε.Ο.Τ.
Εκπρόσωπος της Ε.Ο.Τ.: Κυριλλοπούλου Μαρία
Αγωνόδικος Επιτροπή : Χαμηλοθώρη Αννα , Βάββας Αχιλλέας , Παγώνης Μιχαήλ , Σαλκιόπουλος Κων/νος , Λάζαρος Ηλίας.