Μαρούσι 03/09/13

 

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

 

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

 

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα Τοποθέτηση και αποκατάσταση βρυσών   σύμφωνα με την με αρ.759/8311 εισήγηση του τμήματος Η/Μ εγκαταστάσεων.(έως 09/09/13)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την τοποθέτηση και αποκατάσταση 10 βρυσών στα WC των PAVILLION που θα χρησιμοποιηθούν στην εκδήλωση MAD.Τα υλικά υπάρχουν και πιθανόν να χρειάζεται αποξήλωση από διπλανά WC και τοποθέτηση σε αυτά που χρειαζόμαστε.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ  στο FAX:210-6834021,  μέχρι την 09/09/13 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 759/8311.

Πληροφορίες στα τηλ. 210-68634569, 6868077

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών