Κατά την διάρκεια του έτους 2005 αναλύθηκαν συνολικά 4.572 δείγματα αθλητών, όπου ένα μεγάλο μέρος των δειγμάτων αυτών, 38.2%, προήλθε από ελέγχους ντόπινγκ από χώρες του εξωτερικού.

Συνολικά ανακοινώθηκαν 92 θετικά δείγματα ή ποσοστό 2.0%.

Κατά την διάρκεια του έτους 2005 αναλύθηκαν συνολικά 1.665 δείγματα αλόγων. Συνολικά ανακοινώθηκαν 57 θετικά δείγματα ή ποσοστό 3.4%.

Ο μέσος χρόνος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων για τον έλεγχο ντόπινγκ των αθλητών ήταν 9.6 ημερολογιακές ημέρες, ενώ για τον έλεγχο ντόπινγκ αλόγων ήταν 12.0 ημερολογιακές ημέρες.

Στον παρακάτω πίνακα, σαν παράδειγμα του εύρους των αναλύσεων του ελέγχου ντόπινγκ αλόγων, παρουσιάζονται οι ανακοινωθείσες ουσίες σε θετικά δείγματα αλόγων του Εργαστηρίου του ΟΑΚΑ από το έτος 1998:

 • 3-Μethoxytyramine
 • Amitryptilline
 • Atropine
 • Bumetanide
 • Caffeine
 • Chlorpromazine
 • Clanobutin
 • Clenbuterol
 • Cocaine
 • Cortisol
 • Dexamethasone
 • Diclofenac
 • Dipyrone
 • Dobutamine
 • Ergonovine
 • Etilefrine
 • Flufenamic acid
 • Flunixin
 • Furosemide
 • Guaifenesin
 • Heptaminol
 • Hyoscine
 • Ibuprofen
 • Ketoprofen
 • Lidocaine
 • Mefenamic acid
 • Menthol
 • Methocarbamol
 • Methylphenidate
 • Methylprednisolone
 • Modafinil
 • Mofebutazone
 • Morphine
 • Nandrolone
 • Naproxen
 • Nicotine
 • Niflumic acid
 • Nylidrin
 • Oxazepam
 • Oxyphenbutazone
 • Paracetamol
 • Phenylbutazone
 • Piracetam
 • Procaine
 • Propionylpromazine
 • Propranolol
 • Pseudoephedrine
 • Recombinant human erythropoetin
 • Salbutamol
 • Salicylamide
 • Terbutaline
 • Testosterone
 • Triamcinolone acetonide
 • Xylazine