ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 20/12/2013

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

 

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών για την επισκευή βλάβης, μονάδας Η-Υ, του Τμήματος Αθλητικών Χώρων του Ο.Α.Κ.Α. (εισηγ, 1157/11199) έως 27/12/2013.-

 

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την επισκευή βλάβης, μίας μονάδας Η-Υ για τις ανάγκες λειτουργίας του Τμήματος Αθλητικών Χώρων του Ο.Α.Κ.Α.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 27/12/2013

 

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 1157/11199.-

 

Πληροφορίες Βασίλειος Καρασούλης, στo τηλ. 210 6834075 .-

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ