ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι, 20/12/2013

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και αντικατάσταση των σπασμένων ανεμοθωρακίων στις θύρες του Κεντρικού Σταδίου του Ο.Α.Κ.Α. ( εισηγ. 1158/9110 ) , έως 27/12/2013.-

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί να προβεί στην προμήθεια και αντικατάσταση των σπασμένων ανεμοθωρακίων από Plexiglas ανάμεσα στις θύρες 34-35 του Κεντρικού Σταδίου.

Διαστάσεις : 1,70 Χ 0,72 μέτρα

Πάχος : 8 χιλιοστά

Χρώμα: διάφανο

Σημείωση: Οι ακριβείς διαστάσεις θα πρέπει να μετρηθούν από τον ενδιαφερόμενο.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 26/08/2013

 

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 1158/9110

 

Πληροφορίες κ.Β.Καρασούλης τηλ. 210-6868077

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ