ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 20/12/2013

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

 

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών προμήθειας toner , για εκτυπωτή του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης του Ο.Α.Κ.Α. (εισηγ, 1153/9799) έως 27/12/2013.-

 

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια toner για εκτυπωτή H.P. Laser jet P2035n black, ποσότητα ενός τεμαχίου για τις ανάγκες λειτουργίας του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης του Ο.Α.Κ.Α.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 27/12/2013

 

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 1153/9799.-

 

Πληροφορίες Βασίλειος Καρασούλης, στo τηλ. 210 6834075 .-

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ