ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 14/5/2013

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και αντικατάσταση ανταλλακτικών στα αναβατόρια ΑΜΕΑ στο ΟΑΚΑ. (εισηγ,8294, έως 20/5/13)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή των αναβατορίων ΑΜΕΑ ως ακολούθως

1.Μπαταρίες για τα αναβατόρια ΑΜΕΑ 12V-12A κλειστού τύπου (HIRO LIFT)στο κλειστό κολυμβητήριο για το Η/Ζ 400KVA (τεμ.6)

2.Αντικατάσταση μπράτσου κλειδαριάς κάθετου αναβατορίου ΑΜΕΑ (VIMEC) κλειστού Κολυμβητηρίου (τεμ.1)

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 20/5/2013.

 

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 408/8294

 

Πληροφορίες κ.Β.Καρασούλης τηλ. 210-6868077

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ