ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 15/5/2013

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αντικραδασμικών συνδέσμων τύπου STENFLEX HAMBURG . (εισηγ,8787, έως 23/5/13)

 

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια ενός αντικραδασμικού ελαστικού συνδέσμου αναρρόφησης STENFLEX HAMBURG εσωτερικής διαμέτρου (5¨) 125mm και εξωτερικής διαμέτρου 160mm και από κέντρο τρύπας σε κέντρο τρύπας 200mm (αριθμος τρυπών 8).Με αντοχή σε θερμοκρασία > 90ºC .

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 23/5/2013.

 

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 442/8787

 

Πληροφορίες κ.Β.Καρασούλης τηλ. 210-6868077

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ