ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 16/5/2013

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την επισκευή υδραυλικών εκκρεμοτήτων (εισηγ,12395. έως 23/5/13)

 

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί το ¨μάζεμα¨ υδραυλικών εκκρεμοτήτων ως ακολούθως

1)κόλλημα φλάντζας Φ160 σε φίλτρο F3 πισίνας ανοικτού κολυμβητηρίου (Ρ5)

2)κόλλημα γωνίας σε σωλήνα πολυαιθυλενίου Φ63 με electrofusion (άρδευση κολυμβητηρίου)

3)αντικατάσταση μαστού βιδωτού 1¨ (άρδευση κολυμβητηρίου)

4)επισκευή διαρροής σε σωλήνα wc (κλειστού κολυμβητηρίου)

5)επισκευή διαρροής βάνας δικτύου πυρόσβεσης Κ. Σταδίου.

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 23/5/2013.

 

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 431/12395

 

Πληροφορίες κ. Β. Καρασούλης τηλ. 210-6868077

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/NA