ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 28/5/2013

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αντικραδασμικών συνδέσμων τύπου STENFLEX HAMBURG . (εισηγ,8788, έως 7/6/13)

 

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω

1.Αντικραδασμικοί ελαστικοί σύνδεσμοι αναρρόφησης STENFLEX HAMBURG μήκος από φλάντζα σε φλάντζα 160mm εσωτ. διάμετρο 200mm κέντρο οπών 300mm αρ.οπών 8 και θερμοκρασία >90ºC (τεμ.3)

2.Αντικραδασμικοί ελαστικοί σύνδεσμοι κατάθλιψης STENFLEX HAMBURG μήκος από φλάντζα σε φλάντζα 125mm εσωτ. διάμετρος 150mm κέντρα οπών 400mm αρ.οπών8 θερμοκρασία >90ºC (τεμ.1).

Βίδες όπως το δείγμα (τεμ.32).

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 7/6/2013.

 

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 455/8788

 

Πληροφορίες κ.Β.Καρασούλης τηλ. 210-6868077

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ