ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 3/6/2013

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την πιστοποίηση εξοπλισμού χρονομέτρησης στίβου και επισκευή ανεμομέτρων (εισηγ,9989, έως 10/6/13)

 

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την πιστοποίηση εξοπλισμού χρονομέτρησης στίβου και επισκευή ανεμομέτρων (τεμ.1) κατόπιν αιτήματος του ΣΕΓΑΣ και ΑΜΕΑ για τους προγραμματισμένους αγώνες στίβου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 10/6/2013.

 

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 478/9989

 

Πληροφορίες κ.Β.Καρασούλης τηλ. 210-6868077

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

 

 

 

 

 

Πίνακας εξοπλισμού Στίβου SWISS TIMING

Ανεμόμετρα WIND GAUGE (τεμ.3)

00031

S 00013

S 00001

Χρειάζεται επισκευή το ένα

Καρότσι (FALSE START SYSTEM)

OST2 Num 29

OST2 Num 23

Αισθητήρια Πιστολιού

TL 5005 – 629

TL 5005 – 655

Κονσόλες

ASC-CENTRAL UNIT

ASC-CENTRAL UNIT

CONTROL ROOM

SCAN-O-VISION BRIDGE τύπου 3377- 650

Νum 50257

SCAN-O-VISION BRIDGE τύπου 3377- 650

Νum 20227

SCAN-O-VISION CAMERA τύπου 3355- 646 F

Νum 030242

SCAN-O-VISION CAMERA τύπου 3355- 646 F

Νum 030244

ATS – CENTRAL UNIT

AST 050-002

ATS –EXTENSION UNIT

AST 051-001

TL 5005

096

ATS-KEYBOARD

AST 052004

 

Αριθ.εισηγ. 9989/23-5-13