ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 4/6/2013

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την αγορά – αντικατάσταση dialog για ρύθμιση παραμέτρων νερού σε κολυμβητική δεξαμενή. (εισηγ,8789, έως 11/6/13)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια dialog με τα παρακάτω στοιχεία

Dinotec

Dsc dialog 3000

Artikel Nr 0120-050-00

Auftrag Nr 20030972 Baujahr 2003

Lfg Nr 05200403

Schutzart IP 65

Anschlub 230V +6-10% 40-60HZ 10VA

Max schaltwerte 250/6A 55VA

Πρόκειται για αντικατάσταση του ελεγκτή που ρυθμίζει τις παραμέτρους του νερού της κολυμβητικής δεξαμενής Ρ5 (τεμ.1)

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 11/6/2013

 

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 477/8789

 

Πληροφορίες κ.Β.Καρασούλης τηλ. 210-6868077

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ