ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 20/6/2013

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την επισκευή αντλίας πηγαδιού κονίστρας (εισηγ,8613. έως 28/6/13)

 

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την επισκευή μιας αντλίας πηγαδιού κονίστρας 18,5KW 2950 στροφές. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την εξάρμωση (με ανάσυρση της αντλίας από την κονίστρα) και την άρμωση (επανατοποθέτηση και θέση σε λειτουργία της αντλίας).

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 28/6/2013

 

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 542/8613

 

Πληροφορίες κ. Β. Καρασούλης τηλ. 210-6868077