ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 11/7/2013

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την αγορά ανταλλακτικών για πυροσβεστικές φωλιές (εισηγ,8617. έως 18/7/13)

 

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την αγορά των παρακάτω

  • Πυροσβεστικές φωλιές διαστάσεων 72X63X18cm
  • Πυροσβεστικές σωλήνες 16 bar ,1¾” ευρωπαικών προδιαγραφών (20m) (τεμ.15)
  • Ρακόρ ουρά 1¾’’ (τεμ.15)
  • Ρακόρ βόλτα 1¾’’ (τεμ.30)
  • Αυλός 2’’ (τεμ.30)

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 18/7/2013

 

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 578/8617

 

Πληροφορίες κ. Β. Καρασούλης τηλ. 210-6868077

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ