ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569                                                              Μαρούσι 16/7/2013

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

 

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την επισκευή μιας αντικραδασμικής βάσης έδρασης αντλιών. (εισηγ,8799, έως 23/7/13)

 

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την επισκευή μιας αντικραδασμικής βάσης έδρασης αντλιών- κυκλοφορητών στο λεβητοστάσιο του Κολυμβητηρίου με τις παρακάτω τεχνικές απαιτήσεις

Τεχνικές απαιτήσεις

 

Επισκευή μίας (1) αντικραδασμικής  βάσης  έδρασης αντλιών-κυκλοφορητών στο Λεβητοστάσιο του κολυμβητηρίου

 

Οι εργασίες οι οποίες θα εκτελεστούν είναι οι ακόλουθες:

1. Αποκόλληση, ανύψωση και απομάκρυνση της παλαιάς βάσης από μπετόν και όλων των φύλλων και φελλού που έχουν διαβρωθεί.

2. Υπολογισμός- επιλογή του κατάλληλου αντικραδασμικού εφέδρανου το οποίο θα είναι Νεοπρενίου, θα αντέχει σε υγρό περιβάλλον καθώς και σε επαφή με λάδια. Θα έχει πάχος 2 x 25mm = 50mm. Τοποθέτηση παρομοίων αντικραδασμικών και στις πλευρικές επιφάνειες της βάσης από μπετόν.

Η σκληρότητα του ελαστικού καθώς και ο αριθμός τεμαχίων που απαιτούνται θα πρέπει να υπολογιστεί από εξειδικευμένο ακουστικό μηχανικό.

Η συχνότητα συντονισμού του συστήματος των 2 εφέδρανων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 8Hz προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη μείωση της μετάδοσης κραδασμών.

3. Διάνοιξη οπής στο κάτω μέρος του στηθαίου για απομάκρυνση των υδάτων που εισχωρούν κάτω από την πλάκα.

Περιμετρικά της βάσης από μήκος τοποθετείται ελαστικό φύλλο προκειμένου να αποφευχθεί η επαφή αυτής με το υπάρχον περιμετρικό στηθαίο.

4. Επανατοποθέτηση της πλωτής βάσης σκυροδέματος εντός λεκάνης.

 

Επισυνάπτονται: Σχήμα 1, Σχήμα 2

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 23/7/13

 

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 595/8799

 

Πληροφορίες κ.Β.Καρασούλης  τηλ. 210-6868077

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ