ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 03/10/2013

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια μελανιών (αρ.εισ. 862/7766 έως 09/10/2013)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί:

 

Την προμήθεια μελανιών για εκτυπωτή .

1. Q-connect HP laser jet P1005(χρώματος μαύρο)

2. HP deskjet 5550( χρώματος έγχρωμο &μαύρο)

3. HP deskjet 1050A(χρώματος έγχρωμο&μαύρο)

Παρακαλούμε όπως στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 862/7766.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 09-10-2013.

 

Πληροφορίες στα τηλ. 210-6868077 – 6834569.

 

 

 

 

 

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ