ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 08/01/2014

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την ενοικίαση αυτοκινούμενου καλαθοφόρου οχήματος . (εισηγ,2/9151) έως 14/01/2014.

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την ενοικίαση ατοκινούμενου καλαθοφόρου οχήματος για εργασία επισκευής φωτισμού στον περιβάλλοντα χώρο (όχι εργοεξέδρα κάθετης ανύψωσης επιπέδου εργασίας12m) .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 14/01/2014.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 2/9151

Πληροφορίες κ.Β.Καρασούλης τηλ. 210-6834569