ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι,12/08/2013

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

1η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια πετρελαίου για τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη Η/Ζ (εισηγ,689/4306 έως

16-08-2013)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια πετρελαίου, ποσότητας 2,5 τόνων για τις εγκαταστάσεις του Κολυμβητηρίου και Μπάσκετ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021, έως (16-08-2013).

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 689/4306.

Πληροφορίες κος Β.Καρασούλης, τηλ 210-6834569.

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ