ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Bασίλειος Καρασούλης

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 24/01/2014

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και αντικατάσταση συσσωρευτών 12V/40Ah. του Τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ,35/9158, έως 30/01/2014)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια και αντικατάσταση συσσωρευτών 12V/40Ah (τεμ.4) στον Υ/Σ Νο2.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 30/01/2014.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 35/9158.-

Πληροφορίες κ.Β.Καρασούλης τηλ. 210-6834569

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ