ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569                                                              Μαρούσι 22/1/2013

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

 

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια κυκλοφορητών wilo(εισηγ,8892. έως 30/1/13)

 

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την  αγορά κυκλοφορητών wilo με τα παρακάτω χαρακτηριστικά

1)Μάρκα :WILO RS  25/80r ,2500 RPM-205W MAX

Για ΚΚΜ 5,2+5,3 ΜΗΧ/ΣΤΑΣΙΟ Νο 5 BASKET (τεμ.2)

2) Μάρκα :WILO RS  30/100r ,2300 RPM-440W MAX

Για ΚΚΜ 5,1 ΜΗΧ/ΣΤΑΣΙΟ Νο 5 BASKET (τεμ.1)

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 30/1/2013.

 

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 11/8892

 

Πληροφορίες κ. Β. Καρασούλης  τηλ. 210-6868077

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/NA