ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 22/1/2013

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια τριφασικών μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας . (εισηγ.12314, έως 30/1/13)

 

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια τριφασικών μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας για τη μέτρηση των ηλεκτρικών καταναλώσεων ,ως ακολούθως

α) 40A (τεμ.2)

β) 63A (τεμ.2)

γ) 125A (τεμ.1)

Οι παραπάνω μετρητές να δοθούν μαζίμε τους κατάλληλους μετρητές έντασης.

Ενδεικτικοί τύπου Schneider/iME3zr &/Ime4zrt

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 30/1/2013.

 

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 24/12314

 

Πληροφορίες κ.Β.Καρασούλης τηλ. 210-6868077

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ