ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569                                                              Μαρούσι 29/1/2013

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

 

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την επισκευή εξωτερικών πίλαρ φωτισμού στον περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ . (εισηγ,12316, έως 8/2/13)

 

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την έναρξη εργασιών επισκευής εξωτερικών πίλαρ φωτισμού .

Ακολουθεί κατάσταση των πίλαρς και περιγραφή εργασιών.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ PILAR ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

 

Πίνακας φωτισμού 4:Έχει υποστεί οξείδωση, δεν έχει πόρτα, θέλει και στήριξη τσιμέντο δαπέδου. Διαστάσεις πόρτας:94 CM Χ 118 CM Χ 1,5 CM

Πίνακας φωτισμού 7: Έχει υποστεί οξείδωση, χρειάζεται τρίψιμο, μίνιο και βάψιμο

Πίνακας φωτισμού 8:Ελέγχτηκε και είναι εντάξει

Πίνακας φωτισμού 9:Ελέγχτηκε και είναι εντάξει

Πίνακας φωτισμού 10: Έχει υποστεί οξείδωση, χρειάζεται  τρίψιμο μίνιο και βάψιμο

Πίνακας φωτισμού 11: Έχει υποστεί οξείδωση, χρειάζεται κλειδαριά

Πίνακας φωτισμού 12: Χρειάζεται κλειδαριά

Πίνακας φωτισμού 13: Έχει υποστεί οξείδωση, χρειάζεται τρίψιμο, μίνιο και βάψιμο

Πίνακας φωτισμού 14: Έχει υποστεί οξείδωση, χρειάζεται τρίψιμο, μίνιο και βάψιμο

Πίνακας φωτισμού 15: Έχει υποστεί οξείδωση, χρειάζεται τρίψιμο, μίνιο και βάψιμο

Πίνακας φωτισμού 16: Έχει υποστεί οξείδωση, χρειάζεται τρίψιμο, μίνιο και βάψιμο

Πίνακας φωτισμού 17: Έχει υποστεί οξείδωση, χρειάζεται τρίψιμο, μίνιο και βάψιμο

Πίνακας φωτισμού 18: Έχει υποστεί οξείδωση, χρειάζεται τρίψιμο, μίνιο και βάψιμο

Πίνακας φωτισμού Π.Χ 2:Δεν έχει πόρτες ,έχει υποστεί οξείδωση

Διαστάσεις πόρτων αριστερά: 59 CM Χ 155 CM Χ 2 CM

Διαστάσεις πόρτων δεξιά: 46,5 CM Χ 155 CM Χ 2 CM    

Πίνακας φωτισμού 26: Έχει υποστεί οξείδωση, θέλει και στήριξη τσιμέντο δαπέδου

Πίνακας φωτισμού 27: Έχει υποστεί οξείδωση, έχει χαλάσει η πόρτα, θέλει και στήριξη τσιμέντο δαπέδου. Διαστάσεις πόρτας:94 CM Χ 118 CM Χ 1,5 CM

Πίνακας φωτισμού 29: Έχει υποστεί οξείδωση, χρειάζεται τρίψιμο, μίνιο και βάψιμο

Πίνακας φωτισμού 31: Έχει υποστεί οξείδωση, χρειάζεται τρίψιμο, μίνιο και βάψιμο

Πίνακας φωτισμού 33: Έχει υποστεί οξείδωση, χρειάζεται κλειδαριά, θέλει και στήριξη τσιμέντο δαπέδου

Πίνακας φωτισμού 34: Έχει υποστεί οξείδωση, θέλει και στήριξη τσιμέντο δαπέδου

Πίνακας φωτισμού 35: Έχει υποστεί οξείδωση, χρειάζεται κλειδαριά, θέλει και στήριξη τσιμέντο δαπέδου

Πίνακας φωτισμού 36: Έχει υποστεί οξείδωση, θέλει και στήριξη τσιμέντο δαπέδου

Πίνακας φωτισμού 37: Έχει υποστεί οξείδωση, θέλει και στήριξη τσιμέντο δαπέδου

Πίνακας φωτισμού 38: Έχει υποστεί οξείδωση, έχουν χαλάσει οι πόρτες,

Διαστάσεις πόρτων αριστερά: 59 CM Χ 155 CM Χ 2 CM

Διαστάσεις πόρτων δεξιά: 46,5 CM Χ 155 CM Χ 2 CM

Πίνακας φωτισμού 39: Έχει υποστεί οξείδωση, χρειάζεται κλειδαριά, θέλει και στήριξη τσιμέντο δαπέδου

Πίνακας φωτισμού 41: Έχει υποστεί οξείδωση, χρειάζεται τρίψιμο, μίνιο και βάψιμο

Πίνακας φωτισμού 42: Έχει υποστεί οξείδωση, χρειάζεται τρίψιμο, μίνιο και βάψιμο

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 8/2/2013.

 

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 43/12316

 

Πληροφορίες κ.Β.Καρασούλης  τηλ. 210-6868077

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ