ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 29/1/2013

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την κατασκευή αντικραδασμικών βάσεων κυκλοφορητών λεβήτων θέρμανσης. (εισηγ,8768, έως 8/2/13)

 

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την κατασκευή 2 αντικραδασμικών βάσεων κυκλοφορητών λεβήτων θέρμανσης.

Επισυνάπτονται τεχνικές απαιτήσεις και σκαρίφημα του έργου.

Τεχνικές απαιτήσεις

Aντικατάσταση δύο (2) αντικραδασμικών βάσεων έδρασης αντλιών-κυκλοφορητών στο Λεβητοστάσιο του κολυμβητηρίου

 

 

Οι εργασίες οι οποίες θα εκτελεστούν ανά βάση είναι οι ακόλουθες:

 

1. Αποκόλληση, ανύψωση και απομάκρυνση της παλαιάς βάσης από μπετόν και όλων των φύλλων και φελλού που έχουν διαβρωθεί.

 

 

2. Υπολογισμός- επιλογή του κατάλληλου αντικραδασμικού εφέδρανου το οποίο θα είναι Νεοπρενίου, θα αντέχει σε υγρό περιβάλλον καθώς και σε επαφή με λάδια. Θα έχει πάχος 2 x 25mm = 50mm. Τοποθέτηση παρομοίων αντικραδασμικών και στις πλευρικές επιφάνειες της βάσης από μπετόν.

 

Η σκληρότητα του ελαστικού καθώς και ο αριθμός τεμαχίων που απαιτούνται θα πρέπει να υπολογιστεί από εξειδικευμένο ακουστικό μηχανικό.

Η συχνότητα συντονισμού του συστήματος των 2 εφέδρανων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 8Hz προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη μείωση της μετάδοσης κραδασμών.

 

3. Διάνοιξη οπής στο κάτω μέρος του στηθαίου για απομάκρυνση των υδάτων που εισχωρούν κάτω από την πλάκα.

 

Περιμετρικά της βάσης από μήκος τοποθετείται ελαστικό φύλλο προκειμένου να αποφευχθεί η επαφή αυτής με το υπάρχον περιμετρικό στηθαίο.

 

4. Επανατοποθέτηση της πλωτής βάσης σκυροδέματος εντός λεκάνης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επισυνάπτονται: Σχήμα 1, Σχήμα 2

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 8/2/2013.

 

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 40/8768

 

Πληροφορίες κ.Β.Καρασούλης τηλ. 210-6868077

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ