Μαρούσι 31/01/2013

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια μελανιών (αρ.εισ. 78/8452 έως 6/2/2013)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί:

 

Την προμήθεια μελανιών για εκτυπωτή SEIKO PRECISION Sp.2400.

1. Τέσσερα (4) τεμ. μελάνι για Seiko precision Sp.2400 (Original)

 

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 0/0.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 06-02-2013.

 

Πληροφορίες στα τηλ. 210-6868077 – 6868162.

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ