ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 03/09/2013

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την επισκευή αντλίας και μοτέρ αερόψυκτων ψυκτών . (εισηγ,4308, έως 11/9/13)

 

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την επισκευή αντλίας και μοτέρ αερόψυκτων ψυκτών κολυμβητηρίου GRUNDFOS LP100-200/183 A-F-A-BB4E Q=100m³/h n=12940 κινητήρας18,5kw χρειάζεται πιθανότατα περιέλιξη το μοτέρ και έλεγχος της αντλίας .

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 11/9/2013.

 

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 728/4308

 

Πληροφορίες κ.Β.Καρασούλης τηλ. 210-6868077

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ