ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 7/3/2013

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την επισκευή υδραυλικών προβλημάτων. (εισηγ,12387, έως 15/3/13)

 

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την έναρξη εργασιών επισκευής των παρακάτω υδραυλικών προβλημάτων

  • Επισκευή ¾ σωλήνα ζεστού νερού στα WC εστιατορίου του Μπάσκετ
  • Αντικατάσταση χαλκοσωλήνας Φ18 (8μ) με πλαστική σωλήνα τύπου armatherm Φ20 και τοποθέτηση μόνωσης πάχους 9mm
  • Επισκευή σωλήνας κατάθλιψης αντλιών ομβρίων υδάτων στη ράμπα του Μπάσκετ (δυτική).

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 15/3/2013.

 

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 228/12387

 

Πληροφορίες κ.Β.Καρασούλης τηλ. 210-6868077

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ