ΘΕΜΑ :Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την έναρξη εργασιών εγκατάστασης ενεργητικών και παθητικών μέσων πυρασφάλειας  . (εισηγ,8876, έως 20/3/13)

 

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την έναρξη εργασιών εγκατάστασης ενεργητικών και παθητικών μέσων πυρασφάλειας στην αίθουσα καράτε του προπονητηρίου.

Επισυνάπτονται

1)αναλυτική περιγραφή εργασιών

2)μελέτη πυροπροστασίας

3)σχέδιο κάτοψης χώρου

Οι εργασίες είναι βάση της εγκεκριμένης μελέτης πυρασφάλειας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 20/3/2013.