ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 14/3/2013

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την επισκευή μοτέρ-περιέλιξη και αντικατάσταση ρουλεμάν αντλίας στο κεντρικό δίκτυο θέρμανσης λεβητοστασίου (εισηγ,8278. έως 21/3/13)

 

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την έναρξη εργασιών επισκευής αντλίας – αντικατάσταση ρουλεμάν, στεγανοποιητική τσιμουχών κ΄ ζεύγος κόμπλερ κ΄ λάστιχο με στοιχεία

ΜΑΡΚΑΣ ΒΗΛΜΑ

TYP AK250M

HP 75

No 117343

HZ 50

PH 3

Δ 103

Αφορά αντλία του κεντρικού δικτύου θέρμανσης λεβητοστασίου.

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 21/3/2013.

 

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 270/8278

 

Πληροφορίες κ. Β. Καρασούλης τηλ. 210-6868077

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/NA