ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 20/3/2013

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την ενοικίαση ανυψωτικής αυτοκινούμενης εργοεξέδρας. (εισηγ,8273, έως 29/3/13)

 

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την μίσθωση για 4 ημέρες που θα καθοριστούν αυτοκινούμενης εργοεξέδρας με δυνατότητα ανύψωσης σε ύψος εργασίας 12 μέτρων προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης φωτισμού σε προπονητήριο του Μπάσκετ και στο κολυμβητήριο.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 29/3/2013.

 

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 234/8273

 

Πληροφορίες κ.Β.Καρασούλης τηλ. 210-6868077

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ