ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 21/3/2013

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την ενοικίαση γερανού του ISOBOX από το διάζωμα του ανοιχτού κολυμβητήριου πίσω από το ανοιχτό κολυμβητήριο (εισηγ,8833. έως 29/3/13)

 

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την μεταφορά με γερανό του ISOBOX που βρίσκεται στο διάζωμα του κολυμβητηρίου σε σημείο που θα υποδειχθεί πίσω από το ανοιχτό κολυμβητήριο.

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται το χώρο για αυτοψία και άμεση γνώση των απαιτουμένων μηχανημάτων και στη συνέχεια να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 29/3/2013.

 

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 280/8833

 

Πληροφορίες κ. Β. Καρασούλης τηλ. 210-6868077

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/NA