ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569                                                              Μαρούσι 21/3/2013

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

 

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την επισκευή μοτέρ και επισκευή ρουλεμάν αντλίας στο κεντρικό αντλιοστάσιο ΤΡ4  (εισηγ,8279. έως 29/3/13)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την έναρξη εργασιών επισκευής μοτέρ αντλίας με  στοιχεία Νο2 και

TIPO RN 1321-2

TYP AK250M

HP 15

Στροφές 2950

και επισκευή ρουλεμάν  αντλίας Νο1

στο κεντρικό αντλιοστάσιο του ΟΑΚΑ ΤΡ4.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 29/3/2013.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 283/8279

 

Πληροφορίες κ. Β. Καρασούλης  τηλ. 210-6868077

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/NA